Helt nytt spelbolag! Få 120 kronor gratisspel och betta på ditt favoritlag!

Offside Fotboll – Vi förklarar!

Uppdaterat:4 FEB. 2022

Fotboll är i grund och botten en enkel sport, men offside är något som många åskådare och tittare har svårt att förstå. Det gäller framförallt de personer som själva aldrig har spelat fotboll i tävlingssammanhang. De som har spelat fotbollsmatcher på tävlingsnivå har inte några problem med att förstå offsideregeln, det är en välintegrerad del av sporten och något som sitter i ryggmärgen hos alla fotbollsspelare. Däremot kan det, även för en erfaren fotbollsspelare, vara svårt att förklara offsideregeln för någon som inte har spelat fotboll. Vi ska därför göra ett försök att förklara offsideregeln här i det följande. 

OFFSIDE FOTBOLL
Offside i fotboll – såhär fungerar det med Bettingkung.se

Offside fotboll förklaring

För att det ska vara möjligt att ge en förklaring till vad offside i fotboll är för något kan det vara en bra början att utgå från det officiella regelverket. Enligt det svenska fotbollsförbundets regelbok är en spelare i offsideposition om “någon del av huvudet, kroppen eller fötterna är närmare motståndarlagets mållinje än både bollen och den näst sista motspelaren”. Eftersom det i de flesta fall finns en målvakt i motståndarmålet, innebär regeln i praktiken att om en spelare befinner sig mellan motståndarmålet och motståndarlagets sista utespelare är spelaren i offsideposition. 

Emellertid är det inte ett regelbrott att befinna sig i offsideposition. Det är ett regelbrott först när spelaren deltar i spelet i offsideposition. En spelare kan vandra runt i offsideposition en hel match utan att domaren kommer att blåsa av spelet för offside. Med att en spelare deltar i spelet avses att spelaren tar emot bollen, alternativt stör en motspelare eller på annat sätt vinner en fördel genom att befinna sig i offsideposition. När detta sker blåser domaren av spelet för offside, vilket innebär att motståndarlaget får en indirekt frispark på den plats där spelaren som var offside befann sig när domaren blåste av spelet. 

Det måste dessutom klargöras att den avgörande tidpunkten för bedömningen av offside är när en medspelare passar bollen mot en spelare som befinner sig i offsideposition. Det är inte när spelaren i offsideposition tar emot bollen som är avgörande. Detta innebär att en spelare kan ta emot en boll i offsideposition så länge spelaren inte befinner sig i offsideposition när passningen slås. Detta är något som ständigt sker i modern fotboll där anfallsspelet ofta är baserat på att anfallsspelarna ska befinna sig “onside”, det vill säga inte i offsideposition, när passningen slås för att därefter löpa bakom motståndarnas backar och ta emot bollen i vad som normalt är att bedöma som offsideposition. 

Undantag från regeln om offside 

De flesta regler har i vart fall ett eller ett par undantag, så gäller även för offsideregeln i fotboll. Även om förutsättningarna för offside är uppfyllda, det vill säga att en spelare befinner sig mellan motståndarmålet och motståndarlagets sista utespelare och tar emot bollen, alternativt stör en motspelare eller på annat sätt vinner en fördel är det inte offside om: 

  • spelaren i offsideposition befinner sig på sin egen planhalva, 
  • bollen spelas till spelaren i offsideposition via ett inkast, 
  • bollen spelas till spelaren i offsideposition via en inspark, eller
  • bollen spelas till spelaren i offsideposition av en motståndare. 

I dessa situationer kommer domaren inte att blåsa av spelet för offside utan låta spelet fortsätta. 

Typer av fotboll där offside inte förekommer

Offside är en regel som används vid elvamannafotboll, det vill säga en fotbollsmatch på en stor matchplan med totalt tjugotvå spelare på planen. I andra typer av fotboll är det ytterst sällan som man använder sig av offside. Som exempel kan nämnas sjumannafotboll, som är den vanliga spelformen inom till exempel “Korpen” och annan fritids- eller motionsfotboll, där det inte förekommer några regler om offside.  Planen är helt enkelt för liten och offsideregeln hade förstört i princip alla möjligheter till ett organiserat och konstruktivt spel. Detsamma gäller för futsal och andra typer av fotboll som utövas inomhus, i dessa typer av fotboll förekommer inte heller några offsideregler. 

VAR och offsideregeln

Offside är en regel som är svår att tillämpa för domarna. Ibland kan det vara millimeter som avgör om en spelare är offside, vilket är i princip omöjligt för en domare att bedöma med blotta ögat och där domaren dessutom måste ta beslutet på ett par sekunder. Allt för många matcher har tyvärr avgjorts på grund av att domarna har gjort felaktiga bedömningar av offsidesituationer. Det är inte särskilt ovanligt att diskussionerna efter en match mer handlar om domarnas bedömning i stället för matchen i sig. 

Införandet av VAR (Video Assistant Referee) har avsevärt underlättat domarnas möjligheter att bedöma offsidesituationer. Genom att huvuddomaren i efterhand kan granska situationerna via video minskar risken för felaktiga bedömningar, samtidigt som domarna får bättre möjligheter att utföra sitt uppdrag som rättskipare på fotbollsplanen. Emellertid är VAR något som kommer att vara förbehållet serier och turneringar på högre nivå. På lägre nivå är det endast att bita i det sura äpplet och konstatera att diskussionerna om en domare har gjort en korrekt bedömning av en offsidesituation kommer att fortsätta utgöra en del av fotbollen.  

Offsideregeln och framtiden

Regeln om offside har under vissa perioder varit föremål för intensiva diskussioner. Kritiker har hävdat att den gynnar defensivt spelande lag vilket inte är skadligt för sportens popularitet då publiken vill se en offensiv och positiv fotboll. Kritiken ledde till att man framförallt under 70- och 80-talen i vissa länder, bland annat USA, gjorde olika försök med att helt ta bort offsideregeln eller lägga till en särskild offsidelinje mellan mittlinjen och målet. Försöken slog inte särskilt väl ut och ledde inte till en mer positiv fotboll. Dessutom var många av de stora och klassiska fotbollsländerna måttligt intresserade av en slopad eller förändrad offsideregel och utan dessa länders stöd är det svårt, för att inte säga omöjligt, att åstadkomma förändringar av regelverket. 

Offsideregelns ställning är idag ohotad och den kommer att utgöra en del av fotbollens regelverk under lång tid framöver. Att offsideregeln skulle tas bort helt och hållet är ungefär lika sannolikt som att man skulle förbjuda målvakten att använda händerna för att stoppa bollen, det vill säga helt osannolikt. 

Andra sporter med offsideregler

Det är inte endast inom fotbollen som man använder sig av en offsideregel. Även inom sporter som till exempel ishockey, bandy, lacrosse och rugby förekommer offside. Emellertid är det inte exakt samma offsideregel som inom fotbollen, varje sport har sin egen anpassade version. Som exempel kan nämnas ishockey där offside inte beror på motståndarens placering samtidigt som det finns två olika typer av offside. Den första typen av offside innebär att en spelare är offside om spelaren passerar en viss linje före pucken. Den andra typen av offside inträffar när en spelare befinner sig innanför ett visst område framför målet.